Sechel is de studievereniging van de opleiding Hebreeuwse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Het bestuur spant zich al jaren in om aan de beeldvorming van Israël, het jodendom en de Hebreeuwse taal te werken. Door middel van filmvertoningen, lezingen, festivals en symposia behandelt Sechel een breed scala aan interessante onderwerpen uit de oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd.

Sechel heeft samengewerkt met het Joods Historisch Museum, het Anne Frank Huis, het Bijbels Museum, Crescas, Scheltema, De Bezige Bij, Filmisreal, Israeli Film & Talk, studievereniging Asafier, studievereniging ARS Notoria en Stichting Zenobia.

Student of niet, iedereen met belangstelling voor de Hebreeuwse taal en cultuur in de breedste zin van het woord is van harte welkom. Sechel werkt zonder enig politiek of religieus oogmerk.

Advertisement