De leuke hapsnap-filmpjes van Yaara Rosenzweig.

yaararosenzweig
Hoe bevalt de kerstvakantie? We zouden ons zo kunnen voorstellen dat je je stierrrlijk verveelt en de lessen van Yaniv ont-zet-tend mist. Maar dat je nu vakantie hebt, betekent natuurlijk niet dat je je hoeft te vervelen. Je kunt de komende week namelijk makkelijk vullen door de filmpjes van Yaara Rosenzweig te bekijken. In deze video’s komen verschillende woorden aan bod waarmee je je woordenschat makkelijk kunt vergroten èn krijg je bruikbare, niet al te moeilijke voorbeeldzinnen voorgeschoteld. Het was echter het filmpje met moeilijke woorden dat ons weer eens deed realiseren waarom we Hebreeuws studeren, want wat een prachtige taal is het toch!

Continue reading “De leuke hapsnap-filmpjes van Yaara Rosenzweig.”

Grand Tour 2017 naar Israël en de Palestijnse gebieden.

grandtour2017
De Grand Tour, een jaarlijks vak gecombineerd met een verdiepende studiereis, organiseert dit keer een excursie met als bestemming Israël en de Palestijnse gebieden (waaronder Jericho, Ramallah en Bethlehem). Het is een officieel keuzevak voor studenten aan de FGw en is 6 ECTS waard. Hieronder staat de mail die wij daarnet in onze mailbox ontvingen.
Continue reading “Grand Tour 2017 naar Israël en de Palestijnse gebieden.”

25 en 26 november: Internationale Kalla Joodse Spiritualiteit.

kallahamakor2016
Voor de tweede keer organiseert de Universiteit van Amsterdam samen met HaMakor en Pardes een kalla (congres) rondom Joodse spiritualiteit. De sprekers en workshopleiders zijn allen professionals met een jarenlange ervaring. Voor UvA-studenten is de toegang gratis.
Continue reading “25 en 26 november: Internationale Kalla Joodse Spiritualiteit.”

Jonge Judaici: Diaspora jodendom.

jongejudaicidiasporajodendom
Jonge Judaici organiseert op dinsdag 6 december hun eerste bijeenkomst van het jaar. Het thema van deze bijeenkomst zal ‘Diaspora jodendom’ zijn. Susanna Wolfert-de Vries zal vertellen over haar onderzoek naar joden in het antieke Egypte, Mara Lammerdin zal samen met de deelnemers kijken naar teksten uit het Brits jodendom.
Continue reading “Jonge Judaici: Diaspora jodendom.”

Hebreeuws versus Arabisch: de overeenkomsten nader bekeken.


Donderdag 13 oktober organiseert Sechel i.s.m. Asafier een lezing met niemand minder dan Egypte-correspondente Rena Netjes. Tijdens deze avond zal zij het Hebreeuws en het Arabisch, die tot dezelfde taalfamilie behoren, met elkaar vergelijken. Netjes beheerst verschillende Arabische dialecten en weet op interessante wijze uit te leggen waarom het Modern Hebreeuws en het Bijbels Hebreeuws op enkele specifieke dialecten van het Arabisch lijken.
Continue reading “Hebreeuws versus Arabisch: de overeenkomsten nader bekeken.”

Canon van 700 jaar Joods Nederland.

joodsecanon1
In opdracht van het Joods Educatief Centrum Crescas en het Joods Maatschappelijk Werk stelden dr. Bart Wallet en dr. Tirtsah Levie Bernfeld de website Joodsecanon.nl samen. Dit spannende, inspirerende verzamelwerk vertelt de geschiedenis van zeven eeuwen Joodse geschiedenis in Nederland, samengevat in 100 vensters. Met aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie. Misschien zoek je nog een interessant onderwerp voor je scriptie?
Continue reading “Canon van 700 jaar Joods Nederland.”

Gezamenlijk onderwijsprogramma tussen Hebreeuws en Arabisch.

OperationMagicCarpet
Per 1 september bieden de bachelors Hebreeuwse taal en cultuur en Arabische taal en cultuur een gezamenlijk onderwijsprogramma aan. Na het eerste studiejaar kiest de student een major. Sechel besloot op deze verandering in te spelen en zal komend semester verschillende activiteiten organiseren waarbij de nadruk ligt op de levendige culturele uitwisseling tussen Joden en Arabieren.
Continue reading “Gezamenlijk onderwijsprogramma tussen Hebreeuws en Arabisch.”