Archive

Politiek

d66middleeast2016
Zaterdag 26 november van 10:30 tot 17:00 uur wordt de vierde editie van de D66 Midden-Oostendag georganiseerd. Gedurende deze dag spreken verschillende nationale en internationale experts, onder wie Dror Moreh (director van The Gatekeepers), Petra Stienen (schrijfster van o.a. Het andere Arabische geluid. Een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten?) en Zihni Özdil (schrijver van Nederland mijn vaderland), over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Onderdeel van het programma is onder andere ‘A Filmmakers Guide to the Israeli-Palestinian Conflict’.
Read More

Advertisements

faceitoordelenopheteerstegezicht
De tentoonstelling Face it! Oordelen op ’t eerste gezicht, die van 19 december 2016 tot en met 16 april 2017 in het Joods Historisch Museum te zien is, laat zien hoe beeldvorming tot stand komt. Waarom denken we in stereotypen en hoe fout is dat? We hebben vaak een beeld van bepaalde groepen, maar kloppen deze stereotypen überhaupt wel?
Read More

joodsecanon1
In opdracht van het Joods Educatief Centrum Crescas en het Joods Maatschappelijk Werk stelden dr. Bart Wallet en dr. Tirtsah Levie Bernfeld de website Joodsecanon.nl samen. Dit spannende, inspirerende verzamelwerk vertelt de geschiedenis van zeven eeuwen Joodse geschiedenis in Nederland, samengevat in 100 vensters. Met aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie. Misschien zoek je nog een interessant onderwerp voor je scriptie?
Read More