‘Een smerige, fel antisemitische brochure.’

stadinoorlogvolkskrant
Zijn jullie al naar de Stad in oorlog, Amsterdam 1940-1945 in foto’s in het Stadsarchief geweest? De tentoonstelling toont onder meer bijzondere foto’s van de foute fotograaf Franz Anton Stapf. In Amsterdam probeerde hij – zij het met weinig succes – een fotopersbureau op te zetten. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen kreeg Stapf een belangrijke positie in het propaganda-apparaat.
Continue reading “‘Een smerige, fel antisemitische brochure.’”

Op de breuklijnen van een conflict.

opdebreuklijnenvaneenconflict
Afgelopen woensdag zond Doc2 de documentaire Settlers uit. Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 hebben honderdduizenden Israëlische burgers huizen gebouwd in de bezette gebieden van de Westelijke Jordaanoever. Deze documentaire onderzoekt hoe het is om te wonen op de breuklijnen van een eeuwenoud conflict.
Continue reading “Op de breuklijnen van een conflict.”

Studiedag: De uitdaging van Holocausteducatie.

studiedagholocausteducatie
Zaterdag 8 april organiseert CIDI een studiedag voor middelbare schooldocenten, docenten in de bovenbouw van de basisschool, docenten in opleiding en medewerkers van antidiscriminatiebureaus. Op deze dag leren docenten in verschillende workshops hoe om te gaan met ‘de uitdaging van Holocausteducatie’.
Continue reading “Studiedag: De uitdaging van Holocausteducatie.”

Het nieuwe boek van Natascha van Weezel.

nataschavanweezelthuisbijdevijand
Op 1 april verschijnt het nieuwe boek van Natascha van Weezel. In Thuis bij de vijand. Moslims en joden in Nederland vraagt de journaliste zich onder meer af waarom het Israëlisch-Palestijnse conflict ook in ons land zoveel spanningen oproept en in hoeverre moslimhaat te vergelijken is met antisemitisme. En wat doe je als mensen uit de eigen gemeenschap je voor ‘nazi’, ‘verrader’ of ‘joodse zelfhater’ uitmaken?
Continue reading “Het nieuwe boek van Natascha van Weezel.”

Lezing: ‘Undeclared Wars with Israel’.

undeclaredwarswithisrael
7 februari komt historicus Jeffrey Herf, auteur van Undeclared Wars with Israel, naar Spui25, waar hij o.a. zal spreken over de militaire steun aan de Arabische gewapende tegenstanders van Israël ten tijde van de Zesdaagse Oorlog (1967), de Jom Kipoeroorlog (1973) en de Israëlisch-Libanese Oorlog (1982). De entree is gratis.
Continue reading “Lezing: ‘Undeclared Wars with Israel’.”

D66 Midden-Oostendag 2016.

d66middleeast2016
Zaterdag 26 november van 10:30 tot 17:00 uur wordt de vierde editie van de D66 Midden-Oostendag georganiseerd. Gedurende deze dag spreken verschillende nationale en internationale experts, onder wie Dror Moreh (director van The Gatekeepers), Petra Stienen (schrijfster van o.a. Het andere Arabische geluid. Een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten?) en Zihni Özdil (schrijver van Nederland mijn vaderland), over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Onderdeel van het programma is onder andere ‘A Filmmakers Guide to the Israeli-Palestinian Conflict’.
Continue reading “D66 Midden-Oostendag 2016.”

Canon van 700 jaar Joods Nederland.

joodsecanon1
In opdracht van het Joods Educatief Centrum Crescas en het Joods Maatschappelijk Werk stelden dr. Bart Wallet en dr. Tirtsah Levie Bernfeld de website Joodsecanon.nl samen. Dit spannende, inspirerende verzamelwerk vertelt de geschiedenis van zeven eeuwen Joodse geschiedenis in Nederland, samengevat in 100 vensters. Met aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie. Misschien zoek je nog een interessant onderwerp voor je scriptie?
Continue reading “Canon van 700 jaar Joods Nederland.”