Zomercursussen (2020) in samenwerking met Crescas.

jiddische literatuur

Sechel heeft in samenwerking met educatief centrum Crescas twee zomercursussen georganiseerd die open zijn voor het grote publiek. De eerste cursus is een leesgroep Jiddisj aangestuurd door docent Daniella Mauer. Samen met Daniella lezen we teksten (o.a de nieuwe Harry Potter vertaling!) en analyseren we de taal.

rock tanakhDe tweede zomercursus is een lezingenserie over bijbelse referenties in moderne Israëlische popmuziek genaamd Rock Tanach. In deze cursus zal er gekeken worden naar bijbelteksten, geluisterd worden naar muziek, en gedebatteerd worden over de verhoudingen tussen de twee. Deze cursus wordt aangestuurd door Daniel Kennemer die al eerder lezingen voor ons heeft gegeven.

Advertisement

Bart Wallet FGw Docent van het Jaar!

bartjeOnze lieve, betrokken, bijster intelligente en hoogst erudiete docent Bart Wallet is verkozen tot UvA FGw docent van het jaar! Bart weet met zijn colleges studenten keer op keer te boeien met zijn uitmuntende kennis en zijn heldere manier van uitleggen. De liefde die hij voor zijn vak heeft en weet over te brengen op zijn studenten maakt dat wij niet trotser kunnen zijn om van zo een fijne docent te mogen leren.

Uit de docenten die binnen hun faculteiten nu Docent van het Jaar zijn zal in het najaar een winnaar volgen die zichzelf UvA docent van het jaar mag noemen. Wij weten in ieder geval al wie onze winnaar is!

Lees hier het Folia-interview met de winnaars van de verschillende faculteiten.

Studiereis naar Antwerpen! (uitgesteld)

studietripSTUDIEREIS – ANTWERPEN: vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. 
For English, see below.

Voor het eerst sinds het bestaan van Sechel gaan we op studiereis! Van 3-6 mei dompelen we ons onder in de sfeer van Europa’s laatst overgebleven Shtetl.
We gaan o.a. onderzoek doen naar de Chassidische gemeenschap, musea en joodse hotspots bezoeken en natuurlijk niet te vergeten heerlijk eten bij koosjere restaurants. Dit alles voor een fijn prijsje: €75,-! (Mits je lid bent bij Sechel)

Lid worden kan nog altijd door het formulier onder aan deze post in te vullen.
WE KUNNEN MAAR 6 SECHELLEDEN MEENEMEN, SCHRIJF JE VOOR 8 MAART A.S. IN!


STUDYTRIP – ANTWERP: postponed due to the coronameasures.

For the very first time since the establishment of Sechel, we are going on a studytrip! On the 3rd till the 6th of May we will immerse ourselves in the atmosphere of the last ‘Stetl’ standing. We will be researching the Hasidic community, visit musea and other jewish sites and of course eat some delicious kosher meals in the jewish restaurants. For Sechel members this trip will only cost €75,-! Continue reading “Studiereis naar Antwerpen! (uitgesteld)”

Hebrew Poetry Reading and Translation Contest

rachel

On the 26th of June the award ceremony of the third edition of the annual Hebrew Translation Contest will take place. This year, the translation contest revolved around the poetry of Rachel “the Poetess”.

During this evening, the first three places of the translation contest will be announced. Thanks to the concurrence with the international conference of the NAPH (National Association of Professors of Hebrew), several Hebrew poets will be reciting their work for us.

To go to the facebook page of this event, click here.
Registration of your attending is essential: to go to the registration page click here.

We hope to see you there!

Feestdagen verkend: Pesach

hagadah

Vrijdagavond 30 maart 2018 is het Sederavond, het belangrijkste ritueel van Pesach, wat dit jaar duurt tot zonsondergang op zaterdag 7 april. Tijdens Pesach wordt de Uittocht van Egypte herdacht, en dat betekent dat tijdens Pesach de vrijheid wordt gevierd die de Israëlieten tegemoet gingen toen zij vluchtten uit Egypte.

Het verhaal
Nadat Jozef in Egypte was gestorven werden de Israëlieten talrijker in Egypte. De nieuwe farao, die Jozef niet had gekend, was bang dat zij in geval van oorlog tussen Egypte en een ander land, partij voor de vijand zouden kiezen en maakte hen tot slaven. Hij besloot daarnaast om alle pasgeboren jongetjes van het Hebreeuwse volk te laten doden.

Eén baby werd echter verstopt en gevonden door de dochter van de farao. Zij noemde hem Mozes en zorgde voor hem. Toen hij volwassen was, vluchtte hij naar Midian, nadat hij een Egyptenaar had doodgeslagen. In Midian stichtte hij een gezin en had een ontmoeting met God, die hem de opdracht gaf om bij de farao de vrijlating van de Israëlieten te eisen. Dit deed hij, en na de gruwel van de tiende plaag stuurde de farao hen weg.
Continue reading “Feestdagen verkend: Pesach”

Feestdagen verkend: Poerim

Esther
Het boek Esther, waar de viering van Poerim op gebaseerd is.

Het verhaal
Koning Ahasveros verstootte zijn vrouw Vashti, omdat zij niet aan zijn bevelen gehoorzaam was. Hij besloot om een nieuwe vrouw uit te zoeken, en na een schoonheidswedstrijd van maanden nam hij Esther – die eigenlijk Hadassa heet – aan tot zijn vrouw. De oom van Esther, Mordechai, had haar aangeraden een andere naam aan te nemen, zodat het niet bekend zou zijn dat zij eigenlijk joden waren. Mordechai redde het leven van de koning door aan Esther te vertellen dat hij weet had van een plan voor een aanslag op de koning. Doordat Esther dit aan de koning vertelde, konden de beramers van het plan worden gedood.

Haman
Vervolgens stelde koning Ahasveros een nieuwe rechterhand aan: Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet. Iedereen in het koninkrijk knielde voor hem, behalve Mordechai. Wanneer Haman daar lucht van kreeg, wilde hij alle joden in het rijk vermoorden, en vaardigde een wet uit met de stempel van de koning. Deze wet gebood iedereen in het rijk om op de dertiende van de maand Adar, de hand aan de joden te slaan en hun bezit te plunderen. Mordechai las het uitgezonden gebod en stelde Esther hiervan op de hoogte. Zij vroeg hem om samen met de rest van het joodse volk drie dagen te vasten voor haar, waarna ze zelf naar de koning zou gaan – iets wat tegen de wet was.
Continue reading “Feestdagen verkend: Poerim”

Activiteit: lezing “Poerim in de moderne tijd”

poerim
(English follows Dutch)
Op dinsdag 27 februari zal er een minilezing plaatsvinden voor iedereen die belangstelling heeft in de gebruiken en oorsprong van de joodse feestdag die aankomende week zal worden gevierd (Poerim, begint bij zonsondergang op woensdag 28 februari). Deze lezing zal plaatsvinden in het P.C. Hoofthuis, lokaal 5.60 en zal worden gegeven door Irene Zwiep en Bart Wallet. Zij zullen ons een kijk geven op de moderne ideeën en de actualiseringen in de viering van Poerim. De taal waarin de lezing wordt gehouden is Nederlands.

Voor hen die geen Nederlands spreken, niet getreurd: na de lezing zal er een borrel zijn in Café van Zuylen, waar (ook) Engels zal worden gesproken. Iedereen is van harte uitgenodig om een drankje te komen drinken.

Voor meer informatie over de tijden, bekijk hier ons evenement op Facebook.
______________________________

On Tuesday, the 27th of February, a mini lecture will take place for everyone that is interested in de traditions and origin of the jewish holiday that will be celebrated in the coming week (Purim, which will start at sundown on Wednesday 28th of February). The lecture will be held in the P.C. Hoofthuis, room 5.60 and the speakers will be Irene Zwiep and Bart Wallet, who will give us an insight on the modern ideas and actualisations in the celebration of Poerim. The spoken language will be Dutch.

For those who cannot speak Dutch, do not worry: after the lecture there will be a reception (or a “borrel”) at Café van Zuylen, where we’ll (also) be speaking English. Everyone is most welcome to accompany us for a drink.

For more information on the times, you can visit our Facebook-event here.

Feestdagen verkend: Tu Bishvat

Het Nieuwjaar van de Bomen
Zonsondergang vandaag tot zonsondergang morgenavond is het Tu Bishvat, ook wel het Nieuwjaar van de Bomen (Rosh ha’shanah la’ilanot). Deze dag is bedoeld om stil te staan bij de natuur en het vieren van de bomen. Dit wordt gedaan door het planten van nieuwe bomen en door verschillende soorten gedroogd fruit en noten te eten.

De dag valt op de vijftiende van de maand Shvat (het ‘tu’ in ‘Tu Bishvat’ staat voor de numerieke waarde van de letters tet en vav, die samen vijftien maken) en wordt genoemd in de Mishnah als één van de dagen waarop een bepaald ‘nieuw jaar’ begint. In vroegere tijden was het voor de boeren belangrijk om deze dag te onthouden, zodat ze precies wisten wanneer ze hun geoogste fruit naar de tempel moesten brengen om te kunnen worden geofferd als eerste fruit van het vierde jaar. Het was in principe niet meer dan de datum waarop een nieuwe agrarische cyclus zou beginnen te lopen.
Continue reading “Feestdagen verkend: Tu Bishvat”

Feestdagen verkend: Chanoekah

 

Chanoekah
Chanoekah staat weer voor de deur, en daarmee ook het besef dat ik als beginnend studente Hebreeuwse taal en cultuur, eigenlijk geen weet van de oorsprong van dit achtdaagse joodse feest heb. Omdat ik weet dat ik daarin niet de enige ben, begon ik met een peiling van de associaties die mensen om mij heen hebben wanneer zij het woord Chanoekah horen. Hoewel bij velen woorden te binnen schoten als chanukiyah, sufganiyot, dreidel, kaarsjes en samen zijn, werd ook veelvuldig de link gelegd met de sitcom Friends en door een enkeling werd gesteld dat het een Amerikaanse feestdag is. Nu mijn kennis niet verder gaat dan dat er lichtjes worden aangestoken en er traditionele lekkernijen worden gegeten, besloot ik me te verdiepen in de herkomst van het feest.
Continue reading “Feestdagen verkend: Chanoekah”