Sechel is een levendige studievereniging die zich niet uitsluitend op studenten richt. Iedereen met belangstelling voor de Hebreeuwse taal en cultuur in de breedste zin van het woord is van harte welkom.

De activiteiten die Sechel organiseert zijn in beginsel dus voor iedereen toegankelijk. Om wel een levende vereniging te blijven zijn wij in eerste instantie afhankelijk van de contributie van leden en de bijdragen van de Vrienden van Sechel. Donaties – groot en klein – zijn natuurlijk altijd welkom. Zo kunnen wij de liefde voor Hebreeuwse taal en cultuur blijven delen met een zo groot mogelijk publiek.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s