symposiumjodeninnoordafrika
Met het symposium Joden in Noord-Afrika: een historisch perspectief opent Sechel het nieuwe studiejaar. Drie sprekers vertellen ieder afzonderlijk een interessant verhaal over het joodse leven in Noord-Afrika. Voor wie kennis wil nemen van een stukje geschiedenis welke te vaak vergeten wordt.

Datum: woensdag 7 september
Tijd: 18:00 – 20:00 uur
Locatie: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134
Lokaal: 5.60 (let op, het lokaal is gewijzigd!)
Entree: gratis voor iedere geïnteresseerde

Zoals gewoonlijk zorgt Sechel voor een drankje.

———

‘Joden en Berbers: een dramatisch breekpunt.’
door conservator cultuurgeschiedenis Julie-Marthe Cohen
In 2009 was in het Joods Historisch Museum een fototentoonstelling te zien over de joden van Zuid-Marokko. In haar presentatie zal conservator cultuurgeschiedenis Julie-Marthe Cohen aan de hand van een aantal foto’s vertellen hoe aan een samenleving van 2.000 jaar oud een einde kwam toen de joden in de jaren vijftig van de vorige eeuw massaal naar Israël emigreerden.

‘Maimonides een moslim? Gedwongen bekeringen en de Iggeret ha-shemad (Brief inzake religieuze vervolging)’
door dr. Resianne Smidt van Gelder-Fontaine
Volgens sommige onderzoekers zou de familie van Maimonides zich onder dwang hebben laten bekeren tot de islam toen de Berberse dynastie der Almohaden aan de macht kwam in Noord-Afrika en het Iberisch Schiereiland (1e helft 12e eeuw).
Aan de hand van de aan Maimonides toegeschreven Iggeret ha-Shemad bekijken we de problematiek rond de status van joodse bekeerlingen tot de islam in de middeleeuwen.

‘Ki mi-Ifriqiyya tetzee Tora. Noord-Afrika en de rabbinisering van Europa (900-1000 CE).’
door prof. dr. Irene Zwiep
In de moderne geschiedschrijving wordt het Iberische jodendom vaak als exemplarisch of zelfs superieur afgeschilderd. De ‘glorie van al-Andalus’, de ‘Sephardi mystique’, de ‘Muslim-Jewish symbiosis’ – het zijn stuk voor stuk bekende labels. Maar als we wat langer kijken, lijkt het Iberisch Schiereiland aanvankelijk juist een nogal atypisch jodendom te hebben gehuisvest, dat weinig gemeen had met de rabbijnse cultuur die we uit de beide Talmoedim kennen. Tegen het einde van het eerste millennium CE zou daar verandering inkomen, met daarin een belangrijke rol voor het Noord-Afrikaanse jodendom, dat in de geschiedboeken nog wel eens over het hoofd is gezien.

———

Foto: Joodse familie in Marokko, 1906.

Fotograaf: Hermann Burchardt © Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Bron: http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=625430&bt=europeanaapi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s