Taalverwerving Jiddisj maakt comeback.

keuzevakJiddisj
Volgend studiejaar zal de opleiding Hebreeuwse taal en cultuur weer taalverwerving Jiddisj aanbieden. Dit keer zal het om een keuzevak gaan en dus niet meer als onderdeel van het vaste programma. In de module maak je kennis met de moderne variant van de taal, krijg je een inleiding in de grammatica en maak je kennis met de moderne literatuur uit Europa en de Verenigde Staten. De studiegids van 2015 – 2016 staat nog niet online, maar wij hebben alvast de cursusomschrijving voor de geïnteresseerden.

Rectificatie: Eerder gaven wij aan dat het om een cursus van 12 EC zou gaan. Dit is niet correct. Het gaat om 6 EC, maar de cursus is wel verspreid over twee blokken. Per week zal er twee uur college zijn.

Keuzevak Jiddisj: Taalverwerving

Admin. code: HTLK
Studielast: 6 EC
Ingangseis: Geen
Periode(n): Semester 1 blok 1 + 2
Onderwijsinstituut: Taal- en letterkunde
Verzorgd door: Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen
Docent(en): prof. dr. S.Z. Berger
Onderdeel van: Bachelor Hebreeuwse taal en cultuur

Leerdoelen
• Basiskennis van de Jiddisje grammatica
• Leesvaardigheid Jiddisje teksten, met behulp van grammatica en woordenboek
• Kennismaking met de joodse cultuur in en buiten Europa

Inhoud
In deze module maak je kennis met het moderne Jiddisj. Je krijgt een inleiding in de grammatica en maakt kennis met moderne Jiddisje literatuur uit Europa en de Verenigde Staten.

Onderwijsvorm
Practicum 2 uur per week

Studiemateriaal
Uriel Weinreich, College Yiddish, New York 1948 (en latere herdrukken). Het overige materiaal wordt op college uitgereikt.

Kosten
Nog niet bekend.

Toetsvorm
actieve deelname
schriftelijk tentamen

Toetsmomenten / Weging / Week
actieve deelname = AVV (voorwaarde voor deelname overige toetsing)
schriftelijk tentamen = 50 % (8, blok 1)
schriftelijk tentamen (vertaling Jiddisj-Nederlands) = 50 % (15, blok 2)
Herkansing over de gehele stof = 16, blok 2

Bijzonderheden
Dit keuzevak wordt aangeboden in het kader van de bijzondere leerstoel Jiddisje taal en cultuur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: