Sechel zoekt donateurs om opleiding te redden.

donateursgezocht
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat het rumoerige tijden zijn aan de Universiteit van Amsterdam. Het management is de afgelopen maanden met verschillende bezuinigingsplannen gekomen. Tot voor kort zag het er voor de opleiding Hebreeuwse taal en cultuur niet rampzalig uit. Maar in het laatste plan staat dat wordt overwogen de opleiding alsnog op te heffen. In deze tijd is het daarom extra belangrijk dat studievereniging Sechel benadrukt dat het voortbestaan van onze opleiding van wezenlijk belang is.

Het lukte de studievereniging tot op heden met minimale kosten leuke, interessante activiteiten te realiseren, maar onze nieuwe plannen (zoals het organiseren van een symposium en een filmfestival) zijn zonder donaties niet haalbaar. Daarom zijn wij op zoek naar donateurs die het werk van Sechel willen steunen.

Als u Sechel eenmalig wilt steunen, is uw donatie van harte welkom. Met iedere bijdrage – die groots wordt gewaardeerd – kunnen wij ons doel eerder bereiken. Uw geld besteden wij dan ook zorgvuldig en verantwoord.

NL91 INGB 0004 8109 40
t.n.v. Studievereniging Sechel

Ook door lid te worden helpt u Sechel. Student of niet, iedereen is welkom. Het lidmaatschap kost €15,- en geldt tot en met 30 juni 2015. Leden krijgen gratis of tegen gereduceerd tarief toegang tot alle activiteiten van Sechel.

Student of niet en ongeacht welke opleiding je doet, iedereen met belangstelling voor de Hebreeuwse taal en cultuur in de breedste zin van het woord, is van harte welkom.

Kortom, spread the word en red Hebreeuwse taal en cultuur. Het is een groot gemis als onze opleiding er straks niet meer is.

Op de foto: Studerende Jemenitische joden in Sana’a, Jemen, circa 1909.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: